Windows10 Powered by Trendolizer

How to create Wi-Fi Hotspot in windows 10 [ In Nepali ]

Trending story found on www.youtube.com


नमस्कार साथीहरु तपाइहरुलाई यस Technical Pukar युटुब च्यानलमा स्वागत छ | यस च्यानलमा तपाइँहरुले ✔️ फेशबुक , ✔️ कम्प्युटर , ✔️इन्टरनेट , ✔️ मोबाईलका साथै ✔️ टेक्नोलोगी संग सम्बधित सबै कुराको समस्याको उपाय र त्यसका ट्रीक्सहरु पनि नेपाली भाषामा नै जान्न सक्नुहुनेछ | यस च्यानलमा मोबाईल एप्स , कम्प्युटर software कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा समेत ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ | मैले यस युटुब च्यानलमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेको छु ताकी तपाईहरु सबैले तेक्नोलोजी संग सम्बधित सबै जानकारीहरु आफ्नै भाषामा सजिलै संग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ | यदि तपाइको कुनै समस्याहरु रहेका छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला | LEAVE A LIKE...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments