Windows10 Powered by Trendolizer

Postřehy k Windows 10 na tabletu (třetí pokračování)

Trending story found on 365tipu.wordpress.com
Toshiba Encore WT8-A prošla aktualizaci z Windows 8.1 na Windows 10 (v listopadu i na nové Windows 10) a teď postupně vzniká soupis toho, co si o Windows na tabletu myslet. S čím se budete potýkat,…
[Source: 365tipu.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments